Testy a certifikáty

 

Nanosilver®

ČESKÝ VÝROBOK

je zákonom chránený znak, ktorý má právo s hrdosťou užívať firma Nanotrade, s.r.o. Hlavnou podmienkou na získaniu trvalého práva označovať výrobky týmto znakom je vlastníctvo podniku, ktoré musí pozostávať z českého kapitálu. Osvedčenie o užívaní ochrannej známky. 

Skúšky a testy 


 Vyjádrenie Skúšobného textilného úradu

Vyhodnotenie antimikróbneho účinku ponožiek so striebrom, na kmeň Staphylococcus aureus 

Skúška v Štátnom veterinárnom ústave - Olomouc

 Test na kožnej klinike v Olomouci