Prečo nanostriebro?

JE striebro naozaj liečivé?

 

Ióny striebra sú toxické pre mnohé mikrooganizmy, pri použití nanočastíc (veľkosť 1 - 100nm) sa výrazne zväčšuje povrch, ktorému sú baktérie vystavené. Ich presný mechanizmus účinku nie je známy.

Nanočastice striebra majú schopnosť ukotviť sa na povrchu a vniknúť do bunkovej membrány, spôsobiť zmenu jej permeability a náslenú lýzu bakteriálnej bunky. Ďalším predpokladaným mechanizmom lytického účinku je podpora vzniku voľných radikálov, interakcia s enzýmami bakteriálnej bunky a ich následná inaktivácia, modulácia signálnej transkripcie DNA mikroorganizmov.

Ióny striebra sa používajú v mnohých oblastiach, ako katalyzátory, v textilnom priemysle, vvýrazne stupa ich využitie v medicíne, kde sa využívajú najmä pre baktericídne a liečebné účinky. Používajú sa na úpravu povrchu zdravotníckych pomôcok, v obväzoch rán, chirurgických materiáloch, syntetických kĺbnych náhradách…

Okrem baktericídneho účinku majú aj protizápalový účinok (inhibícia metaloproteinázy, TNF-α, IFN-γ, zvýšenie apoptózy neutrofilov), čím urýchľujú hojenie rán.

 

Ako sa STRIEBRO uchytí vo vlákne?

 

Kvalita uchytenia striebra vo vlákne je veľmi odlišná. Striebro je možné do vlákna dostať jednoduchou formou, t.j. namáčaním. Táto cesta je síce pomerne jednoduchá, ale nie je trvalá.

Naopak technológia, ktorú používa Nanotrade s.r.o. je pre užívateľov i životné prostredie prospešnejšia! Striebro je metódou Nanosilver pevne uchytené vo vlákne a nevymýva sa. V oblečení je zakomponované po celú dobu jeho životnosti. Praním nie je uvoľňované do životného prostredia!

 

VLÁKNO NANOSILVER

 

Vlákno nanosilver®  obsahuje striebro, ktoré zabraňuje rozkladu potu a tvorbe zápachu. Striebro má potvrdené antibakteriálne a protiplesňové účinky a jeho účinok trvá po celú dobu životnosti textílie. Praním sa neuvoľňuje do životného prostredia. Je preukázané, že striebro je účinné proti plesniam a širokej škále baktérií (napr.: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Candida albicans) a iných patogénov.