Testy a certifikáty

 

 

Skúšky a testy 

Vyhodnotenie antimikróbneho účinku ponožiek so striebrom, na kmeň Staphylococcus aureus:

Vyjádrenie Skúšobného textilného úradu

 

Skúška v Štátnom veterinárnom ústave - Olomouc

 Test na kožnej klinike v Olomouci

 

 
 

 

Nanosilver® - ČESKÝ VÝROBOK

je zákonom chránený znak, ktorý má právo s hrdosťou užívať firma Nanotrade, s.r.o. Hlavnou podmienkou na získaniu trvalého práva označovať výrobky týmto znakom je vlastníctvo podniku, ktoré musí pozostávať z českého kapitálu. Osvedčenie o užívaní ochrannej známky.